Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 209/2013. (XII. 12.) határozata

      

209/2013. (XII.12.) határozat:

/Döntés a gréder beszerzéssel kapcsolatos közbeszerzési eljárás fajtájáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Külterületi utak karbantartása Jászárokszálláson” című projekt megvalósulását és ennek keretében gréder munkagép beszerzését.

 

A Képviselő-testület jóváhagyja a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását, egyben megbízza Gergely Zoltán polgármestert az eljárás lefolytatásával kapcsolatos intézkedések megtételével.

 

 

Felelős: Gergely Zoltán polgármester.

Határidő: azonnal

 


2014-01-02 15:48


Vissza