Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 184/2014. (XI. 18.) határozata

     /Döntés a Jászárokszállás, Reviczky (Széchenyi u.-Reviczky u. 22. sz. között) és a Horváth utca (Csokonai utcától a 28. számig) aszfaltszőnyeges felújítása kapcsán felmerült pótmunkákkal kapcsolatos közbeszerzési eljárás fajtájáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a „Jászárokszállás, Egri utcai, Ősz utcai, Kőrösi Csoma utcai útépítés, valamint a Reviczky (Széchenyi u.-Reviczky u. 10. sz. között), Horváth utca (Csokonai utcától a 28. számig) aszfaltszőnyeges munkálatainak az elvégzése Jászárokszálláson” projekt részeként a Horváth és Reviczky utcák kapcsán felmerült pótmunkák kivitelezését, jóváhagyja a hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési eljárás megindítását, egyben megbízza Gergely Zoltán polgármestert a közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos intézkedések megtételével.

 

 

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

Határidő: azonnal


2014-12-16 15:34


Vissza