Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2014. (XII. 09.) határozata

     /A Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról, a törvényesség helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal 2014. évi munkájáról, a törvényesség helyzetéről szóló beszámolót elfogadja.

 

Megállapítható, hogy a Polgármesteri Hivatal a legutóbb elfogadott beszámolója óta eltelt időszakban Polgármester Úr irányításával, Jegyző Asszony operatív vezetése mellett változatlanul jó szakmai színvonallal látta el feladatát és hatáskörét. Törvényesség jellemzi működését, ezért a Képviselő-testület köszönetét fejezi ki a Hivatal dolgozóinak, Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak az éves jó színvonalú munkájukért.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: jegyző

 


2014-12-16 15:42


Vissza