Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2014. (XII. 09.) határozata

     /Gergely Zoltán polgármester jutalmának megállapításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. október 13 – december 31. közötti időszakra, időarányosan Gergely Zoltán polgármestert bruttó 560.875,-Ft, azaz Ötszázhatvanezer-nyolcszázhetvenöt forint jutalomban részesíti, egyidejűleg eddigi kiemelkedő színvonalú munkáját megköszöni és további tevékenységéhez sok sikert kíván.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti jutalom számfejtéséről, kifizetéséről 2014. december 15-ig gondoskodjon.

 

 

Felelős: jegyző

Határidő: 2014. december 15.

 


2015-01-07 14:57


Vissza