Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 212/2014. (XII. 09.) határozata

     /A REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás módosítással egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodásának elfogadásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 88.§ (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulásnak a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodását a Társulási Tanács 2014. november 26. napján hozott 23/2014. (XI.26.) határozatával jóváhagyott tartalommal – a mellékelt írásbeli előterjesztés szerint – elfogadja és jóváhagyja.

 

Az Önkormányzat felhatalmazza a Társulás elnökét az egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodás Magyar Államkincstár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatósága (5002 Szolnok, Liget út 6.) és a helyi önkormányzatok feletti törvényességi felügyeletet gyakorló szervezet felé történő benyújtására, míg Dr. Knorr János ügyvéd Irodáját (5100 Jászberény, Dózsa Gy. út 31.) a törzskönyvi nyilvántartásba vételi eljárásban jogi képviselet ellátására.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására.

 

Jelen határozat egy példányát kiadmányozni rendeli a REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Társulás részére.

 

Határidő: 2014. december 20.

Felelős: Gergely Zoltán polgármester


2015-01-07 14:58


Vissza