Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 222/2016. (XII. 06.) határozata

     /A Szolnoki Tankerületi Központ és Jászárokszállás Város Önkormányzata közötti, a Jászárokszállás Város Önkormányzata által működtetett köznevelési intézmények állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló megállapodás, valamint a vagyonkezelési szerződés elfogadásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99/H.§ (3) bekezdése alapján az alábbi határozatot hozza:

 

A Képviselő-testület a Jászárokszállási Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, valamint a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakgimnázium állami működtetésbe vételével összefüggő, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszámátadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyon, jogok és kötelezettségek átadás-átvételéről szóló, a határozat mellékletét képező megállapodást, valamint a vagyonkezelési szerződést jóváhagyja.

 

A Képviselő-testület az előző bekezdésben részletesen körülírt megállapodás és vagyonkezelési szerződés, valamint esetleges aktualizálásuk aláírására, a szükséges nyilatkozatok megtételére felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert.

 

 

Határidő: 2016. december 15.

Felelős: polgármester


2016-12-07 10:52


Vissza