Rendeletek


 Hatály Rendeletek
1991.04.15 2/1991. (IV.15.) Jászárokszállás címerének és zászlajának létesítéséről és használata rendjéről
1992.04.01 7/1992. (III.26.) A helyi kitüntetések és címek adományozásának rendjéről
2011.03.10 21/1995. (XII.15.) a helyi iparűzési adóról
1999.12.31 27/1999. (XII.16.) út- és közművesítési hozzájárulásról
2000.03.02 5/2000. (III.03.) a város "Környezetvédelmi alap"-járól
2001.06.01 9/2001. (VI.01.) a település köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd- és folyékonyhulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról
2014.01.01 14/2003. (VI.26.) a gyermekek védelméről és a gyermekek pénzbeni és természetbeni ellátásáról
2004.07.01 20/2004. (VI.25.) a talajterhelési díj helyi szabályairól
2005.04.01 3/2005. (IV.01.) Jászárokszállás Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
2005.10.28 14/2005. (X.28.) a zaj és a levegővédelem egyes szabályairól