Rendeletek


 Hatály Rendeletek
1991.04.15 2/1991. (IV.15.) Jászárokszállás címerének és zászlajának létesítéséről és használata rendjéről
1992.04.01 7/1992. (III.26.) A helyi kitüntetések és címek adományozásának rendjéről
1999.12.31 27/1999. (XII.16.) út- és közművesítési hozzájárulásról
2000.03.02 5/2000. (III.03.) a város "Környezetvédelmi alap"-járól
2001.06.01 9/2001. (VI.01.) a település köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd- és folyékonyhulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról
2004.07.01 20/2004. (VI.25.) a talajterhelési díj helyi szabályairól
2005.04.01 3/2005. (IV.01.) Jászárokszállás Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről
2014.01.01 4/2006. (II.10.) A köztemetőről és temetkezésről
2014.01.01 11/2006. (IV.28.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, cseréjére, valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról
2006.08.11 21/2006. (VIII.11.) a háziorvosi körzetek kialakításáról