Rendeletek


 Hatály Rendeletek
1991.04.15 2/1991. (IV.15.) Jászárokszállás címerének és zászlajának létesítéséről és használata rendjéről
2000.03.02 5/2000. (III.03.) a város "Környezetvédelmi alap"-járól
2001.06.01 9/2001. (VI.01.) a település köztisztasággal, a zöldterület és parkfenntartással, a települési szilárd- és folyékonyhulladékkal összefüggő feladatok végrehajtásáról
2004.07.01 20/2004. (VI.25.) a talajterhelési díj helyi szabályairól
2014.01.01 11/2006. (IV.28.) az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, cseréjére, valamint elidegenítésére vonatkozó szabályokról
2006.08.11 21/2006. (VIII.11.) a háziorvosi körzetek kialakításáról
2009.10.06 15/2009. (VI.02.) A sportról
2010.09.14 9/2010. (IX.10.) A védőnői körzetek kialakításáról
2010.09.14 11/2010. (IX.10.) a vásáron, piacon fizetendő helyhasználati díjakról
2011.03.10 5/2011. (II.11.) a szennyvíz-közművesítési érdekeltségi hozzájárulás hátralékos megfizetése feltételeiről, a részletfizetés engedélyezéséről