Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 227/2016. (XII. 06.) határozata

     /A Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatásáról szóló 211/2016. (XI.24.) határozat módosításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokság támogatásáról szóló 211/2016. (XI.24.) határozatát (továbbiakban Határozat) – a támogatott kérelmére – az alábbiak szerint módosítja:

 

A Határozat 1. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

„Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés tartalékalapjának terhére 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint egyszeri támogatást nyújt a Jászárokszállási Önkormányzati Tűzoltó Parancsnokságnak (székhelye: 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.; továbbiakban ÖTP) a működési költségeik fedezése és az állomány munkájának elismerése céljából.”

 

A Határozat módosítással nem érintett rendelkezései változatlan formában hatályban maradnak.

 

 

Határidő: 2017. január 31.

Felelős: polgármester

 


2016-12-07 11:00


Vissza