Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 230/2016. (XII. 06.) határozata

     /Gergely Zoltán polgármester jutalmának megállapításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos előterjesztést megtárgyalta és úgy határoz, hogy Gergely Zoltán polgármestert a 2016. évben végzett eredményes munkája elismeréséül illetményének négyhavi összegével megegyező, bruttó 1.794.800,-Ft, azaz Egymillió-hétszázkilencvennégyezer-nyolcszáz forint jutalomban részesíti, egyidejűleg köszönetét fejezi ki Jászárokszállás városért végzett munkájáért és további munkájához sok sikert kíván.

 

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a fenti jutalom számfejtéséről, kifizetéséről 2016. december 15-ig gondoskodjon.

 

 

Felelős: jegyző

Határidő: 2016. december 15.

 


2016-12-07 11:04


Vissza