Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 180/2003. (XI.27.) határozata

     /Jászárokszállás Thiel Bernát utca útépítéséhez saját forrás biztosítása/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata a 20.219 E Ft összköltséggel előirányzott Thiel Bernát

utca útépítését meg kívánja valósítani.

 

Melynek forrásai: pályázat útján TTFC-ből 9.900 E Ft az alábbi ütemezésben:

                                                    2003. évben 4.900.- E Ft

                                                    2004. évben 5.000.- E Ft.

vissza nem térítendő támogatás.

 

Melyhez a képviselő testület saját forrásként 10.319 E Ft-ot biztosít az alábbi ütemezésben:

                                                    2003. évben 5.160 E Ft

                                                   2004. évben  5.159 E Ft melyet a város 2003, és  2004 évi költségvetésében biztosít.

 

Az önkormányzat vállalja továbbá, hogy a pályázattal megvalósuló út fenntartásáról legalább

10 éven át gondoskodik.

 

A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a támogatási és finanszírozási szerződés aláírásával.


2021-01-21 13:37


Vissza