Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 135/2004. (X.28.) határozata

     /A Petőfi Művelődési Ház munkájáról szóló beszámolóhoz/

 

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzat Képviselő Testülete a Petőfi Művelődési Ház munkájáról szóló beszámolót megtárgyalta és azt az Oktatási, Kulturális Bizottság véleményező javaslata alapján elfogadta.

Megállapította, hogy az intézmény fontos szerepet tölt be az Önkormányzat, a civil szervezetek, a lakosság kulturális életében. Feladatait közmegelégedésre látja el.

Az önkormányzat és az intézmény vezetése továbbra is keresi a lehetőséget, hogy pályázatokon való részvétellel biztosítson pénzügyi fedezetet az intézményi épület karbantartására, felújítására.

 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

              Pádár Antalné Petőfi Művelődési Ház igazgatója


2021-01-27 10:35


Vissza