Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 138/2004. (X.28.) határozata

     /Jászladány Nagyközség Önkormányzatának a Jászsági Többcélú Társuláshoz történő csatlakozásról és az Alapító Okirat elfogadásáról/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Jászladány Nagyközség Önkormányzatának a Jászsági Többcélú Társuláshoz (továbbiakban: Társulás) való csatlakozásával, valamint az Alapító Okirat elfogadásával kapcsolatban az alábbiakról döntött:

 

  1. Jászárokszállás Város Önkormányzatának képviselő-testülete minősített többséggel elfogadja és támogatja, hogy Jászladány Nagyközség Önkormányzata a Jászsági Többcélú Társulás tagja legyen.

 

 

  1. Ennek alapján elfogadja a Társulási Megállapodás módosítását a következő pontokban:

-          A Társulási Megállapodás első bekezdése módosul: „Az 1. pontban megnevezett önkormányzatok képviselőtestületei a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi (Ötv.) LXV. tv. 41. §-ában, a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 16.§-a, a 2004. évi LXXV Tv. 10/A §-a alapján létrehozzák a Jászsági Többcélú Társulást (továbbiakban: Társulás).

-          „1. A megállapodást kötik” pontba felvételre kerül: „Jászladány nagyközség önkormányzata (6203 fő lakos), képviseli: Dankó István, polgármester”

-          2.4. pont módosul: „A Társulás működési területén élő lakosság száma: 89 442 fő.”

-          A Záradék kiegészül: „A megállapodásban foglaltakat Jászladány nagyközség önkormányzata képviselő testülete a 270/2004 (X.15). számú határozatával jóváhagyta.”

 

  1.  A Társulási Megállapodás módosításával egyidőben a Jászsági Többcélú Társulás jelen határozat mellékeltét képező Alapító Okiratát a képviselő-testület elfogadja.

 

  1. Felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert, hogy a módosított Társulási Megállapodást, és a Társulás létrehozásáról szóló Alapító Okiratot az Önkormányzat nevében aláírja.

 

 

Határidő: 2004. október 25.

 

Felelős: Gergely Zoltán polgármester

 


2021-01-27 10:37


Vissza