Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 141/2004. (X.28.) határozata

     /Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújításához, pályázat benyújtására/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal pályázati felhívására a jászárokszállási Polgármesteri Hivatal tetőszerkezetének felújításának támogatására.

 

Az Önkormányzat a 6.206 eFt-val előirányzott fejlesztés megvalósulási költségéhez 2.206 eFt –ot azaz kettőezer-kettőszázhat-ezer Ft-ot saját forrásként a város költségvetésben szereplő tartalékkeret terhére biztosít, mely összeg a beruházás 36%-a.

 

A Képviselő Testület a pályázat benyújtását támogatja és a szükséges önerőt biztosítja, valamint a polgármestert a pályázat benyújtására felhatalmazza.

 

Határidő: 2004. november 2.

 

Felelős: Polgármester

 

 


2021-01-27 10:38


Vissza