Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 168/2005. (XI.24.) határozata

     /A „Jászberényi Erzsébet Kórház eszközparkjának cseréjére” céltámogatási pályázathoz társulás és önrész biztosítása/

 

1./ Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő Testülete elhatározza, hogy társul Jászberény Város Önkormányzatához, az annak tulajdonában álló Erzsébet Kórház eszközparkjának cseréjére irányuló céltámogatási pályázat benyújtására.

 

2./ Az önkormányzat vállalja, hogy nyertes pályázat esetén a 2006. évi költségvetéséből 829. 700,- Ft, azaz nyolcszázhuszonkilencezer-hétszáz forint önrészt biztosít.

 

3./ A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: folyamatosan

Felelős: Gergely Zoltán polgármester


2021-01-28 11:34


Vissza