Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 149/2006. (XII.14.) határozata

     /Elvi állásfoglalás megadásáról/

 

Jászárokszállás Képviselő Testülete az Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság alapításának kezdeményezéséről szóló határozatot 7 igen szavazattal elfogadta.

 

Jászárokszállás Város Képviselő Testülete megtárgyalta az Önkéntes Tűzoltó Egyesület (ÖTE) Köztestületi Tűzoltóság megalakításáról szóló előterjesztést.

 

A Képviselő Testület úgy dönt, hogy elvi állásfoglalását adja ahhoz, hogy az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Önkéntes Köztestületi Tűzoltóság alapításával kapcsolatban elvégezze az előkészítő munkát.

A Képviselő Testület elvi állásfoglalását az alábbi feltételekkel adja meg:

-        Az ÖTE az előkészítő munka során különös körültekintéssel járjon el annak érdekében, hogy az önkormányzatot ne érje anyagi hátrány,

-        valamint törekedjen a csatlakozó települések anyagi támogatásának megszerzésére.

 


2021-02-01 10:33


Vissza