Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 153/2006. (XII.14.) határozata

     /A Gondozási Központ (volt orvosi rendelő) épületének fizikai akadálymentesítéséről/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a Fogyatékosok Esélye Közalapítványhoz  támogatási forrás elnyerésére. A pályázat célja a jászárokszállási 14/3 hrsz-ú természetben a Móczár A. tér 7/a. szám alatt található Gondozási központ épületének fizikai akadálymentesítése, amely magában foglalja a nyílászáró cseréjét a padlóburkolatok felújítását és a meglévő rámpa mellett korlát kialakítását.

 

Az Önkormányzat a 2.927.174 Forinttal előirányzott fejlesztés megvalósulási költségéhez a 2007. évi költségvetés fejlesztési kerete terhére 439.076 Ft-ot azaz négyszázharminckilencezer-hetvenhat forintot saját forrásként biztosít.

 

 

A Képviselő Testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatok aláírására.

 

Határidő: 2007. január 4.

 

Felelős: Polgármester


2021-02-01 10:37


Vissza