Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 380/2021. (X.28.) határozata

     /A Gondozási Központ Jászárokszállás szakmai programjának jóváhagyásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B.§ (1) bekezdés c) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104.§ (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a határozat mellékletét képező, a Gondozási Központ Jászárokszállás szakmai programja módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2021. november 01. napjától hatályos szakmai programját jóváhagyja.

 

 

Határidő: 2021. október 31.

Felelős: Kaszab Attila Gyuláné intézményvezető.

 

 


2021-10-29 11:35


Vissza