Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 381/2021. (X.28.) határozata

     /„A jászárokszállási, Torba dűlő elnevezésű külterületi út fejlesztése” című projekt megvalósítása érdekében pályázat benyújtásáról szóló 307/2021. (VI.24.) határozat módosításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A jászárokszállási, Torba dűlő elnevezésű külterületi út fejlesztése” című projekt megvalósítása érdekében pályázat benyújtásáról szóló 307/2021. (VI.24.) határozatát (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

 

A Határozat 4. bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Érintett helyrajzi számok: Jászárokszállás 0164 hrsz., Jászárokszállás 0172 hrsz., Jászárokszállás 0142/3 hrsz., Jászárokszállás 0162 hrsz.

 

A Határozat módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak

 

 

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester.

 


2021-10-29 11:36


Vissza