Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 382/2021. (X.28.) határozata

     /A jászárokszállási 2363/5 és a 2363/6 hrsz-ú ingatlanok eladásra való kijelölésének megszüntetéséről szóló határozati javaslat módosító indítványáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a jászárokszállási 2363/5 és a 2363/6 hrsz-ú ingatlanok eladásra való kijelölésének megszüntetéséről szóló, B-változatú határozati javaslathoz tett módosító indítványt elfogadja, mely szerint a határozat kiegészítésre kerül azzal, hogy az ingatlanokra alacsonyabb vételi ajánlat érkezett, mint az előző képviselő-testületi ülésre beadott vételi ajánlatok, így az önkormányzati vagyon védelmében a Képviselő-testület nem kívánja értékesíteni az ingatlanokat.


2021-10-29 11:37


Vissza