Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 385/2021. (X.28.) határozata

     /„A Jászárokszállás, Kossuth L. utcai járda Tompa M. és a Vasút utca közötti szakaszának felújítási munkálatai” című projekt megvalósítása érdekében a pénzügyi keret biztosításáról és a kivitelező személyének jóváhagyásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „A Jászárokszállás, Kossuth L. utcai járda Tompa M. és a Vasút utca közötti szakaszának felújítási munkálatai” című projekt megvalósításához a város 2021. évi költségvetésének tartalékkerete terhére további 11.938.000,-Ft, azaz Tizenegymillió-kilencszázharmincnyolcezer forint összeget biztosít.

 

Egyidejűleg a Képviselő-testület elfogadja a Geogép Építőipari Kft. (5100 Jászberény, Réhely u. 39.) kivitelezési munkálatok elvégzésére adott ajánlatát, bruttó 34.605.111,-Ft összegben; valamint felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a projekt lebonyolításához szükséges intézkedések megtételére, a nyertes kivitelezővel kötendő vállalkozási szerződés aláírására.

 

 

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester.

 


2021-10-29 11:39


Vissza