Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 392/2021. (XII.02.) határozata

     [1] Módosította: 266/2022. (X.27.) határozat


/Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkatervének elfogadásáról/

  

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évi munkatervét megtárgyalta és a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

Felelős: polgármester, jegyző

Határidő: folyamatosan.

 

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2022. évi munkaterve

 

 

 

A munkaterv tartalmazza:

 

a)      a képviselő-testületi ülések időpontját, napirendjeit;

b)      a napirendek előadóit;

c)      az írásbeli anyagok leadási határidejét;

d)      az előterjesztéseket előzetesen véleményező bizottságok megnevezését.

 

A képviselő-testületi ülések állandó napirendi pontjai:

 

a)      a képviselők interpellációi, kérdései, napirend utáni felszólalásai;

b)      a polgármester beszámolója a két ülés között történt fontosabb eseményekről, döntésekről;

c)      bizottsági tájékoztató az átruházott hatáskörben hozott döntésekről.

 

 

A képviselő-testületi üléseket a napirend megtárgyalására jogszabály által előírt határnapot megelőző csütörtökön 14:00 órai kezdettel kell megtartani a Polgármesteri Hivatal dísztermében, az önálló közmeghallgatást pedig 16:00 órakor a Petőfi Művelődési Ház nagytermében. A közmeghallgatással egybekötött ülést 14:00 órai kezdettel kell megtartani a Petőfi Művelődési Ház nagytermében. A bizottsági ülések kezdési időpontja: 13:00 óra.

 

Indokolt esetben a polgármester valamennyi képviselővel egyeztetve az elfogadottól eltérő napon és időpontban is összehívhatja a Képviselő-testület soros ülését, a bizottsági tagokkal egyeztetve a bizottságok ülését.

 

 

 

 

  

 

KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

 

 

Időpontja: 2022. február 08.

 

 

 

Napirend:      1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési tervezetének ismertetése

Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ülésen más napirendi pont nem kerül megtárgyalásra, csak közmeghallgatásra kerül sor.

 

 

1. ülés

 

 

Időpontja: 2022. február 10.

 

 

Napirend:      1./ Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének megtárgyalása

Előadó: Gergely Zoltán polgármester

                       

2./ Pályázati kiírás civil szervezetek támogatására

Előadó: Szerző Csaba alpolgármester

 

3./ Előkészítő bizottságok megválasztása a helyi és a szakmai elismerések            odaítélésére

Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

4./ Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása

Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző

 

5./ A Városi Könyvtár beszámolójának és munkatervének jóváhagyása, beszámoló a Jászvidék című újság 2021. évi munkájáról

Előadó: Nemoda Eszter igazgató

 

6./ A Petőfi Művelődési Ház beszámolójának és munkatervének jóváhagyása

Előadó: Lóczy Péter igazgató

 

7./ Járdahálózatok felújítása Jászárokszálláson – önkormányzati járdaépítés ütemtervének meghatározása

Előadó: Bakainé Magyari Melinda műszaki irodavezető

 

8./ Az Önkormányzat éves rendezvénytervének elfogadása

Előadó: Lóczy Péter, a Petőfi Művelődési Ház igazgatója

 

9./ Javaslattétel a lakáshoz jutás helyi támogatásának rendjéről szóló 22/2013. (IV.26.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára, a támogatás mértékének módosítására

Előadó: Antal Péterné Szerző Ildikó bizottsági elnök

 

 

Az előterjesztések leadási határideje: 2022. január 24.

 

 

Az 1./ napirendi pontot előzetesen valamennyi bizottság megtárgyalja.

A 2./ és a 7./ napirendi pontot a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tárgyalja előzetesen.

Az 5./-6./ és 8./ napirendi pontokat az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság tárgyalja meg.

A 9./ napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság.

 

 

 

2. ülés

 

 

Időpontja: 2022. március 31.

 

 

Napirend:      1./ Beszámoló a település 2021. évi tűzvédelmi helyzetéről és a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről

Előadó: Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság vezetője

 

2./ A polgárőrség beszámolója a 2021. évi tevékenységéről, a hatékony munkavégzéséhez szükséges teendőkről

Előadó: Czuczu Krisztián, a Polgárőr Egyesület elnöke

 

3./ Az Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadása

Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

4./ Civil szervezetek támogatási pályázatainak elbírálása

Előadó: Szerző Csaba alpolgármester

 

5./ Tájékoztatás mezei őrszolgálat létrehozásának feltételeiről, továbbá megalakításának, működtetésének költségeiről

Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző

 

6./ Beszámoló a nyári diákmunka program eddigi működésével kapcsolatos tapasztalatokról, a program Önkormányzat általi bővítési lehetőségeinek, indokoltságának áttekintése

Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

7./ A strand fejlesztési lehetőségei (öltözők felújítása)

Előadó: Telek Pál, a Városgondnokság vezetője

 

8./ Beszámoló az Önkormányzatot érintő, 2021. évi peres és bírósági ügyekről

Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

9./ Javaslat helyi kitüntetések odaítélésére – ZÁRT ÜLÉS

Előadó: Szerző Csaba alpolgármester

 

 

 

Az előterjesztések leadási határideje: 2022. március 11.

  

A 3./-4./ napirendi pontokat előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.

  

 

 

3. ülés

 

 

 

Időpontja: 2022. május 26.

 

 

Napirend:       1./ Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról

Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

2./ Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési tervének teljesüléséről, az ellenőrzés során tapasztaltakról

Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző

 

3./ Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: dr. Szabó Andrea aljegyző

 

4./ Beszámoló az Önkormányzat által támogatásban részesült civil szervezetek 2021. évi munkájáról

Előadó: Szerző Csaba alpolgármester

 

5./ Döntés a Szentandrási utcáról nyíló terület (1720 hrsz.) kihasználásáról, sportolási, szabadidős, kulturális célokra való kialakításáról, annak megtervezéséről

Előadó: Pető Judit bizottsági elnök

 

6./ Döntés szabadtéri kondipark és játszótér kialakításáról Jászárokszálláson

Előadó: Antal Péterné Szerző Ildikó bizottsági elnök

 

7./ Csapadékvíz elvezetési ütemterv áttekintése, munkálatok értékelése, új feladatok kijelölése

Előadó: Bakainé Magyari Melinda műszaki irodavezető

 

 

 

Az előterjesztések leadási határideje: 2022. május 09.

 

 Az 1./ napirendi pontot előzetesen valamennyi bizottság tárgyalja.

A 2./, 5./-6./ napirendi pontokat előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság, valamint az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság.

A 3./ napirendi pontot előzetesen megtárgyalja az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság.

A 7./ napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.

 

  

4. ülés

 

 

Időpontja: 2022. június 30.

 

 

Napirend:       1./ Beszámoló a Jászárokszállás Város Tehetségért Alapítvány 2021. évi működéséről

Előadó: Csőke István kuratóriumi elnök

 

2./ Beszámoló a Jászárokszállás Városáért Alapítvány 2021. évi működéséről

Előadó: Legény Béláné kuratóriumi elnök

 

3./ Az Önkormányzat kitüntetéseinek, díjainak felülvizsgálata, új díjak, elismerések alapítása

Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

4./ Döntés idősek tanácsa létrehozásáról

Előadó: Antal Péterné Szerző Ildikó bizottsági elnök

 

5./ Döntés a jászárokszállási újszülött gyermekek faültetési programjáról, energiafa ültetési program bevezetéséről

Előadó: Pető Judit bizottsági elnök

 

6./ A templom és a könyvtár közötti park korszerűsítése, az árok lefedése

Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

7./ Szakmai kitüntetések odaítélése – ZÁRT ÜLÉS

Előadó: Szerző Csaba alpolgármester

 

  

Az előterjesztések leadási határideje: 2022. június 13.

  

A 3./-4./ napirendi pontot előzetesen megtárgyalja az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság.

Az 5./ napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.

 

 

5. ülés

 

 

Időpontja: 2022. szeptember 08. – közmeghallgatással egybekötve

  

 

Napirend:      1./ A közrend, közbiztonság és a közlekedésbiztonság helyzete Jászárokszálláson

Előadó: Jászberényi Rendőrkapitányság vezetője

 

2./ A 2022. évi városbejárás értékelése

Előadó: Pető Judit bizottsági elnök

 

3./ A közterületek állapotának áttekintése, felmérése, helyzetelemzés

Előadó: közterület-felügyelő

 

  

Az előterjesztések leadási határideje: 2022. augusztus 22.

 

 

6. ülés

 

Időpontja: 2022. október 27.

 

 

Napirend:      1./ Beszámoló az Ifjúsági Tanács 2021. évi munkájáról

Előadó: Rab Zsanett elnök

 

2./ A Petőfi Művelődési Ház alsó szintjének közművelődési feladatokra való felhasználásának kialakítása, lehetőségek feltérképezése

Előadó: Lóczy Péter igazgató

 

 Az előterjesztések leadási határideje: 2022. október 10.

 

  

7. ülés

 

Időpontja: 2022. december 01.

 

 

Napirend:      1./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkájáról, a törvényesség helyzetéről

Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző

 

2./ A Képviselő-testület 2023. évi munkatervének megtárgyalása

Előadó: Gergely Zoltán polgármester

 

3./ Az Önkormányzat 2023. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyása

Előadó: Dr. Gábris Emese jegyző

 

Az előterjesztések leadási határideje: 2022. november 14.

  

Az 1./-3./ napirendi pontokat előzetesen megtárgyalja az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság.

A 3./ napirendi pontot előzetesen megtárgyalja a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság.

 


2022-11-30 10:08


Vissza