Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 394/2021. (XII.02.) határozata

     /A háziorvosok és a fogorvosok által nyújtott többlet-egészségügyi szolgáltatások díjazásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés tartalékalapjának terhére a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és ügyeleti feladatokat ellátó háziorvosok és fogorvosok által nyújtott többlet-egészségügyi szolgáltatások díjazására az alábbi összegeket biztosítja:

 

1)   BIRÓ DOKTOR Egészségügyi Szolgáltató Kft-nek (5123 Jászárokszállás, Katona J. u. 16.) bruttó 750.000,-Ft, azaz Hétszázötvenezer forint,

2)   Dr. Kovács és Társa Bt-nek (5123 Jászárokszállás, Rákóczi u. 1.) bruttó 750.000,-Ft, azaz Hétszázötvenezer forint,

3)   Marton-2001 Egészségügyi Szolgáltató Kft-nek (5123 Jászárokszállás, Ady E. u. 4.) bruttó 750.000,-Ft, azaz Hétszázötvenezer forint,

4)   Hanuszek-Med Kft-nek (5100 Jászberény, Eperfa u. 26.) – időarányosan – bruttó 170.000,-Ft, azaz Egyszázhetvenezer forint,

5)   Dr. Váradi és Társa Házi Gyermekorvosi Bt-nek (5123 Jászárokszállás, Lehel u. 28.) bruttó 750.000,-Ft, azaz Hétszázötvenezer forint,

6)   Dr. Lichtey Mihály egyéni vállalkozónak (5123 Jászárokszállás, Móczár A. tér 5.) bruttó 750.000,-Ft, azaz Hétszázötvenezer forint,

7)   Dr. Szabó Boglárka egyéni vállalkozónak (5123 Jászárokszállás, Móczár A. tér 5.) bruttó 750.000,-Ft, azaz Hétszázötvenezer forint,

8)   Dr. Diviaczky Artemisz egyéni vállalkozónak (3200 Gyöngyös, Tűzoltó u. 6.) bruttó 750.000,-Ft, azaz Hétszázötvenezer forint.

 

Az 1)-8) pontokban felsorolt háziorvosi és fogorvosi szolgáltatók a többlet-egészségügyi szolgáltatás nyújtásáról kiállított számla ellenében igényelhetik a díjazás átutalását. A számla benyújtásának határideje: 2021. december 15. A határidő elmulasztása jogvesztő!

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2021. december 15.

Felelős: polgármester, háziorvosok, fogorvosok.

 


2021-12-03 11:34


Vissza