Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 397/2021. (XII.02.) határozata

     /Bringapark pályázat benyújtásához szükséges tervezési szerződések megkötéséről/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Jászárokszállás, 1720 hrsz-ú ingatlanon kialakítandó Pumptrack bringapálya kialakításához kapcsolódó általános koncepcióterv elkészítését, valamint részletes pályaterv összeállítását.

 

A Képviselő-testület a fenti tárgyban elfogadja Sebestyén Krisztián egyéni vállalkozó (2141 Csömör, Szabadság út 12/A.) tervezési ajánlatát és biztosítja a város 2021. évi költségvetésének tartalékkerete terhére a tervezési költség pénzügyi fedezetét, összesen 590.000,-Ft, azaz Ötszázkilencvenezer forint összegben, az alábbiak szerint:

 

a)      koncepcióterv: 190.000,-Ft,

b)      részletes pályaterv: 400.000,-Ft.

 

Egyidejűleg a Képviselő-testület felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert az ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződések aláírására.

 

 

Felelős: polgármester.

Határidő: azonnal.

 


2021-12-03 11:37


Vissza