Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 400/2021. (XII.02.) határozata

     /A „Szilárd burkolattal nem rendelkező utcaszakaszok ideiglenes ellátása zúzott kővelcímű projekthez kapcsolódóan megkötött vállalkozási szerződés módosításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a GEOGÉP Kft-vel (székhely: 5100 Jászberény, 2413/2 hrsz., levelezési cím: 5100 Jászberény, Réhely utca 39.) 2021. szeptember 24., illetve 2021. október 01. napján a Szilárd burkolattal nem rendelkező utcaszakaszok ideiglenes ellátása zúzott kővel című projekthez kapcsolódóan megkötött vállalkozási szerződés módosításának indokait elfogadva a szerződés módosítását jóváhagyja és hozzájárul az előterjesztésben részletezett okok miatti kivitelezési határidő módosításához, mely kivitelezési határidő 2022. március 31. napjára módosul.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a módosított vállalkozási szerződés aláírására, a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester, Műszaki Iroda.

 


2021-12-03 11:44


Vissza