Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 324/2022. (XII.01.) határozata

     /A Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámának meghatározásáról, független aljegyzői, valamint hatósági irodavezetői tisztség létrehozásáról/

  

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal (5123 Jászárokszállás, Árpád tér 1.) számára 2023. február 01. napjától kezdődően engedélyezi 1 fő teljes állású köztisztviselői státusz létesítését.

 

A Képviselő-testület a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatal engedélyezett létszámát 2023. február 01. napjától kezdődően 26 főben határozza meg.

 

Egyidejűleg a Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy a Jászárokszállási Polgármesteri Hivatalban függetlenített aljegyzői tisztség és a Hatósági Iroda vezetése céljából külön hatósági irodavezetői tisztség kerüljön kialakításra, 2023. február 01. napjától.

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a fenti rendelkezések szerint a Polgármesteri Hivatal ügyrendjének módosítását a következő képviselő-testületi ülésre készítse elő.

 

 

Felelős: jegyző.

Határidő: 2023. január 31.

 

 


2022-12-05 13:20


Vissza