Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 327/2022. (XII.01.) határozata

     /Az Ó-Gyöngyös patak önkormányzati fenntartásba vételének lehetőségéről/

  

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Ó-Gyöngyös patak (350, 0343, 054/1 hrsz.) fenntartásának önkormányzati kezelésbe történő vételi lehetőségeinek áttekintését, egyben felhatalmazza Antal Péterné Szerző Ildikó polgármestert az Észak-Magyarországi Vízügyi Igazgatósággal történő egyeztetések lefolytatására.

 

 

Határidő: folyamatos.

Felelős: polgármester

 

 


2022-12-05 13:22


Vissza