Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 129/2023. (V.25.) határozata

     /A Jászberényi Református Egyházközség támogatásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés tartalékalapja terhére 50.000,-Ft, azaz Ötvenezer forint támogatást nyújt a Jászberényi Református Egyházközségnek (székhelye: 5100 Jászberény, Thököly út 15.; adószáma: 19865883-1-16), a 2023. július 03-09. közötti gyermek- és ifjúsági tábor, valamint a 2023. július 17-21. közötti angol-német nyelvi tábor programköltségeinek biztosításához.

 

Az Egyházközség a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásáról 2023. augusztus 31. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni köteles az alábbi módon: a számlák eredeti példányára rávezeti: „Felhasználva Jászárokszállás Város Önkormányzata …./2023. (V.25.) határozatában biztosított támogatás terhére.”. Az így záradékolt számlák eredeti példányának bemutatásával vagy a záradékolt számlák hiteles másolatának megküldésével számol el az Egyházközség az Önkormányzat felé.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: 2023. augusztus 31.

Felelős: polgármester.

 


2023-07-13 14:55


Vissza