Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 130/2023. (V.25.) határozata

     /Pályázat benyújtásáról a „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Jászárokszálláson” elnevezésű projekt megvalósítása érdekében, a TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívásra/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja pályázat benyújtását a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretében a Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága által meghirdetés előtt álló, TOP_Plusz-1.2.1-21 kódszámú, „Élhető települések” elnevezésű pályázati felhívásra.

 

A projekt megnevezése: „Csapadékvíz elvezetés fejlesztése Jászárokszálláson”.

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatának célja a jászárokszállási Déryné-Vasút utcák és a Deák F. - Rákóczi F. és Hunyadi utcák által határolt terület csapadékvíz elvezetési munkálatainak elvégzése, kiemelten a Deák F., Kurucz és Prohászka O. utcákat; valamint a Vasút utca Ágói és Kossuth L. utca közötti szakaszának útépítési és felújítási munkálatainak elvégzése.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Antal Péterné Szerző Ildikó polgármestert a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedések megtételére, a szükséges dokumentumok aláírására.

 

 

Határidő: 2023. június 30.

Felelős: polgármester.


2023-07-13 14:54


Vissza