Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 132/2023. (V.25.) határozata

     /„Megromlott burkolatú utcák felújítása, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése – 2023.” tárgyú projekt műszaki tartalmának meghatározásáról, a kivitelező személyének kiválasztásáról és további pénzügyi keret biztosításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a Megromlott burkolatú utcák felújítása, valamint szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése – 2023.” tárgyú projekt (a továbbiakban: Projekt) megvalósítását, az alábbi utcák tekintetében:

 

1)      Kis Bajcsy-Zsilinszky utca (Pethes és Bajcsy u. közötti szakasza) – 35 hrsz.,

2)      Csuka utca – 719 hrsz.,

3)      Deák F. u. köz – 2721 hrsz.,

4)      Gyóni köz – 2195 hrsz.,

5)      Tinódi-Ady E. utcát összekötő ág – 794/1, 870/6 hrsz.

 

A Képviselő-testület elfogadja az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Reaszfalt Kft. (1225 Budapest, Nagytétényi út 254/B.) kivitelezési munkálatok elvégzésére adott ajánlatát az alábbi utcák tekintetében, 20.367.966,-Ft + ÁFA, összesen bruttó 25.867.316,-Ft, azaz Huszonötmillió-nyolcszázhatvanhétezer-háromszáztizenhat forint összegben:

 

1)      Kis Bajcsy-Zsilinszky utca (Pethes és Bajcsy u. közötti szakasza) – 35 hrsz.,

2)      Csuka utca – 719 hrsz.,

3)      Tinódi-Ady E. utcát összekötő ág – 794/1, 870/6 hrsz.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg elfogadja az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Erőss Út Kft. (3373 Besenyőtelek, Fenyő u. 8.) kivitelezési munkálatok elvégzésére adott ajánlatát az alábbi utcák tekintetében, 10.666.431,-Ft + ÁFA, összesen bruttó 13.546.367,-Ft, azaz Tizenhárommillió-ötszáznegyvenhatezer-háromszázhatvanhét forint összegben:

 

1)      Deák F. u. köz – 2721 hrsz.,

2)      Gyóni köz – 2195 hrsz.

 

A Projekt megvalósítása érdekében a Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetése költségsoraiban az alábbi átcsoportosítást rendeli el: az 5. mellékletben szereplő, „Szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése 2023” költségsorról 15.000.000,-Ft átcsoportosításra kerül a 4. mellékletben szereplő, „Megromlott burk.utcák felúj., forg.tech.rend. 2023” költségsorra, így a következő táblázat szerint alakulnak a költségsorokhoz tartozó összegek:

 

 

4. melléklet

    Megromlott burk.utcák felúj., forg.tech.rend. 2023

30.000.000,- Ft  

5. melléklet

   Szilárd burkolattal nem rendelkező utcák építése 2023

10.000.000,- Ft  

 

A Képviselő-testület felhatalmazza Antal Péterné Szerző Ildikó polgármestert a nyertes ajánlattevőkkel kötendő vállalkozási szerződések aláírására és a Projekt lebonyolításához szükséges teendők elvégzésére.

 

 

Felelős: polgármester, Műszaki és Pénzügyi Iroda.

Határidő: azonnal.

 


2023-07-13 14:54


Vissza