Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 133/2023. (V.25.) határozata

     /A Hattyú, Pethes I., Kékes és Csokonai utcák forgalmi rendjének megváltoztatásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Hattyú, Pethes I., Kékes és Csokonai utcák forgalmi rendjének az előterjesztés szerinti megváltoztatását; egyidejűleg felhatalmazza Antal Péterné Szerző Ildikó polgármestert az elfogadott forgalmi rend szerinti táblázás kiépítése iránti intézkedések megtételére.

 

 

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester, Műszaki Iroda.

 


2023-07-13 14:53


Vissza