Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 161/2007. (XII. 13.) határozata

      

161/2007. (XII. 13.) határozat:

/ A Jászárokszállás, Szentandrási út mellett található, 1720 hrsz-ú ingatlan „Lengyel-tó" rendezetlen területének felszámolásához és parkká alakításához/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata csatlakozik a Jászsági Többcélú Társulás (5100 Jászberény, Szabadság tér 16.) által benyújtandó pályázathoz. A pályázatot az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Tanács írta ki az Észak-Alföldi Operatív Program keretén belül, melynek elnevezése „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés (B komponens)". A pályázat célja - Jászárokszállás Város Önkormányzata részéről -, hogy a Jászárokszállás, Szentandrási út mellett található 1720 hrsz-ú, Lengyel tó elnevezésű ingatlant a természeti és környezeti értékekre alapozott turizmusfejlesztésnek megfelelően, a területre jellemző növényzettel telepítse, parkká, ligetté alakítsa, illetve ott játszóteret építsen.

Jászárokszállás Város Önkormányzata vállalja, hogy a 30.000.000.- Ft, azaz harmincmillió forint fejlesztés megvalósulási költségéhez a 3.000.000.- Ft-ot, azaz hárommillió forintot saját forrásként a  város költségvetésében biztosít:

  • A pályázaton elnyerhető támogatás: 90% 27.000.000,- Ft
  • Saját forrás: 10% 3.000.000,- Ft

            Források összesen:                                                                             30.000.000,- Ft

A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a Jászsági Többcélú Társulás által benyújtandó pályázathoz csatlakozzon, valamint a pályázathoz szükséges nyilatkozatok aláírására.

Felelős: Polgármester


2007-12-18 16:00


Vissza