Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2008. (XII. 11.) határozata

     199/2008. (XII. 11.) határozat:/Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés – innovatív intézményekben című pályázat benyújtásához/  

Jászárokszállás Város Önkormányzata – mint fenntartó - pályázatot nyújt be az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságához a Széchényi István Általános Iskola, Óvoda és Zeneiskola intézmény számára a kulcskompetenciák fejlesztéséhez szükséges módszer bevezetése szövegértés és a matematika területén céllal.

 

Az Önkormányzat a pályázat benyújtását és az abban foglalt szakmai program megvalósítását valamint a pályázati feltételek teljesítését vállalja. 

A Képviselő Testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatok aláírására és a pályázat a benyújtására.

  

Felelős:  Polgármester

  

Erről értesül:  -     Polgármester  Helyben

-         Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Irodája H.

-         Irattár

 

2009-01-12 09:34


Vissza