Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 211/2011. (XII. 08.) határozata

     211/2011. (XII. 08.) határozat:

/Jászárokszállás Város Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálatáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 2004-ben elkészült Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját felülvizsgálta és a Koncepció felülvizsgálatát elfogadja. Egyidejűleg köszönetét fejezi ki a Koncepció felülvizsgálatát végzők és a szociális területen dolgozók áldozatos és türelemmel végzett munkájáért.

 

Határidő: folyamatosan

Felelős: Jegyző

 

 

Erről értesül: 1./ Hatósági Iroda Helyben

   2./ Irattár.

 


2011-12-12 11:47


Vissza