Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 213/2011. (XII. 08.) határozata

     213/2011. (XII. 08.) határozat:

Jászárokszállás Város Önkormányzata tulajdonát képező jászárokszállási 0340/34 és 0320/10 hrsz-ú földrészleteinek telekfelosztásából kialakuló 0320/47 hrsz-ú ingatlanra opciós jog biztosításáról

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata, mint eladó 6 (hat) hónapra vételi jogot (opciót) biztosít a Rosenberger Ingatlanhasznosító Kft. (5123 Jászárokszállás, Rosenberger Katalin utca 1.), mint vevő részére a jászárokszállási külterület 0320/10 és a 0320/34 hrsz-ú földrészleteinek telekfelosztásából a NEOCODE Bt. által 524/2011. munkaszámon elkészített változási vázrajz változás után kialakuló 0320/47 hrsz-ú, 45.012 m2 nagyságú ingatlanára 1.200,-Ft + ÁFA, azaz Egyezer-kettőszáz forint + általános forgalmi adó eladási áron.

 

A képviselő-testületi döntést követően a felek a szerződést 15 napon belül megkötik és a vevő egyidejűleg vállalja, hogy a vételár 10%-át, 5.401.440,-Ft + ÁFA, azaz  Ötmillió-négyszázegyezer-négyszáznegyven forint + általános forgalmi adó összeg előleget az eladó folyószámlájára átutalja, amely összeg beszámít a vételárba.

 

Az eladó Önkormányzat vállalja a földmérői munkadíj, kimérési díj és földhivatalnál felmerülő eljárási és hatósági díjak viselését, míg a vevő az adásvételi szerződés és ingatlan-nyilvántartásba történő átvezetés költségét fizeti.

 

A határozatot a Képviselő-testület Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról szóló 18/2004. (VI.25.) rendelet 13.§ (1) és (3) bekezdései figyelembevételével hozta meg.

 

A Képviselő-testület a szerződés megkötésére felhatalmazza a polgármestert.

 

Határidő: folyamatosan

Felelős: polgármester, Műszaki Iroda


2011-12-12 11:50


Vissza