Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 191/2013. (XI. 21.) határozata

     191/2013. (XI.21.) határozat:

/Kültéri játszótér kialakítására pályázat benyújtásáról szóló 88/2013. (V.21.) határozat módosításáról, egyidejűleg a 88/2013. (V.21.) határozat módosításáról szóló 104/2013. (VI.13.) határozat hatályon kívül helyezéséről/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a kültéri játszótér kialakítására pályázat  benyújtásáról szóló 88/2013. (V.21.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

 

„Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatot nyújt be a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások igénybevételére. Jászárokszállás Város Önkormányzata ezen belül a kültéri szabadidős szolgáltatások fejlesztése intézkedésre kíván pályázatot benyújtani.

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata pályázatának célja egy uniós szabványoknak megfelelő kültéri játszótér kialakítása az 1442 hrsz-ú ingatlanon.

 

A fejlesztés megnevezése: Játszótér kialakítása Jászárokszálláson.

 

A fejlesztés részletezése: Uniós szabványoknak megfelelő kültéri játszótér kialakítása az 1442 hrsz-ú ingatlanon. Beépíteni tervezett játékok: mászóvár, hintaállvány, homokozó, rugós játékok, csúszda.

 

A fejlesztés megvalósítási helye: Jászárokszállás, Örsi u. 18., hrsz.: 1442, tulajdonos: Jászárokszállás Város Önkormányzata.

 

A tervezett beruházás megvalósulási költsége: 13.600.000 Ft.

A pályázaton igényelt támogatás: 10.000.000 Ft.

 

Az Önkormányzat a 13.600.000 Ft-tal előirányzott fejlesztés megvalósulási költségéhez 3.600.000 Ft-ot, azaz Hárommillió-hatszázezer forintot saját forrásként a város költségvetésében biztosít a következők szerint:

 

Források:

- A pályázaton elnyerhető támogatás:                     73,5 %                                   10.000.000 Ft

- Saját forrás                                                            26,5 %                                     3.600.000 Ft

Források összesen:                                                 100%                                   13.600.000 Ft

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzata költségvetése terhére biztosítja a pályázatban megjelölt beruházás megvalósításához szükséges 3.600.000 Ft önerőt.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, valamint a pályázati kiírásban szereplő nyilatkozatok aláírására.”

 

Egyidejűleg a Képviselő-testület a 88/2013. (V.21.) határozat módosításáról szóló 104/2013. (VI.13.) határozatát hatályon kívül helyezi.

 

Határidő: azonnal.

Felelős: polgármester.


2013-11-25 13:44


Vissza