Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 192/2013. (XI. 21.) határozata

      

192/2013. (XI.21.) határozat:

/Kültéri játszótér kialakítása kapcsán a Városgondnokság megbízása a kivitelezési munkák elvégzésével/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Strand (5123 Jászárokszállás, Örsi u. 18.) területén megvalósuló kültéri játszótér kivitelezési munkálatainak elvégzésével a Városgondnokság Jászárokszállást (5123 Jászárokszállás, Deák F. u. 90.) bízza meg és egyben felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a kivitelezést megelőző előkészítési folyamat lebonyolítására és a kivitelezési szerződés aláírására.

 

 

Határidő: értelemszerű.

Felelős: polgármester.

 


2013-11-25 13:47


Vissza