Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 193/2013. (XI. 21.) határozata

      

193/2013. (XI.21.) határozat:

/Döntés a Tájház felújítása – istálló újjáépítése és melléképítmények építése – kivitelezés megkezdésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás fajtájáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja „A Tájház felújítása – istálló újjáépítése és melléképítmények építése” című projekt megvalósulását, jóváhagyja a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását, egyben megbízza Gergely Zoltán polgármestert az eljárás lefolytatásával kapcsolatos intézkedések megtételével.

 

 

Felelős: Gergely Zoltán polgármester.

Határidő: azonnal


2013-11-25 13:48


Vissza