Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 194/2013. (XI. 21.) határozata

      

194/2013. (XI.21.) határozat:

/Döntés a Lehel úti óvoda komplex energetikai felújítása kivitelezési munkáinak megkezdésével kapcsolatos közbeszerzési eljárás fajtájáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja „A jászárokszállási Lehel úti óvoda komplex energetikai felújítása” című projekt megvalósulását, jóváhagyja a hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítását, egyben megbízza Gergely Zoltán polgármestert az eljárás lefolytatásával kapcsolatos intézkedések megtételével.

 

 

Felelős: Gergely Zoltán polgármester.

Határidő: azonnal

 


2013-11-25 13:50


Vissza