Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2013. (XI. 21.) határozata

     195/2013. (XI.21.) határozat:

/Bogdán Flórián, Sándor és Petőfi utcák burkolat felújítása – közbeszerzési eljárás lezárása/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Bogdán Flórián, Sándor és Petőfi utcák burkolat felújítása” című projekt megvalósulása érdekében lefolytatott hirdetmény nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást lezárja és eredménytelennek nyilvánítja.

 

 

Felelős: Műszaki Iroda

Határidő: azonnal


2013-11-25 15:28


Vissza