Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2013. (XI. 21.) határozata

     196/2013. (XI.21.) határozat:

/Az Országos Mentőszolgálattal kötendő adományozási szerződés jóváhagyásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi mentéstechnikai eszközöket adományozza az Országos Mentőszolgálatnak azzal a kikötéssel, hogy ezen eszközök kizárólag a jászárokszállási Mentőállomáson használhatóak:

 

-         1 db AMBU Suction Booster gyorsleszívó,

-         1 db Kidy Safe gyermek rögzítő szerkezet hordágyhoz,

-         1 db LP500 nem tölthető telep,

-         1 db RedVac gyermek vákumos rögzítő szett,

-         1 db oxigénpalack tartó kocsi,

-         1 db Pulse-Oximeter ujjcsipesz Rossmax/EDAN,

-         1 db keresőlámpa.

 

Az adomány értéke: bruttó 381.617,-Ft, azaz Háromszáznyolcvanegyezer-hatszáztizenhét forint.

 

Egyidejűleg a Képviselő-testület jóváhagyja az Országos Mentőszolgálattal kötendő, a határozat mellékletét képező, a felsorolt eszközök adományozásáról szóló adományozási szerződést és felhatalmazza Gergely Zoltán polgármestert a szerződés aláírására.

 

Határidő: 2013. december 31.

Felelős: polgármester

 

 


2013-11-25 15:29


Vissza