Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 197/2013. (XI. 21.) határozata

     197/2013. (XI.21.) határozat:

/Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete támogatásáról tűzoltógépjármű utolsó részletéhez/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés tartalékalapjának terhére támogatást nyújt Jászárokszállás Város Önkéntes Tűzoltó Egyesületének (továbbiakban ÖTE) a STEYR típusú tűzoltógépjármű utolsó részletének megfizetéséhez 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió forint összegben.

 

Az ÖTE a támogatás összegének rendeltetésszerű felhasználásáról 2013. december 20. napjáig az Önkormányzat felé elszámolni köteles az alábbi módon: a számla eredeti példányára az ÖTE rávezeti: „Felhasználva Jászárokszállás Város Önkormányzata …./2013. (XI.21.) határozatában biztosított támogatás terhére.”. Az így záradékolt számla eredeti példányának megküldésével számol el az ÖTE az Önkormányzat felé.

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, egyidejűleg megköszöni a tűzoltók áldozatos munkáját.

 

 

Határidő: 2013. december 20.

Felelős: ÖTE elnöke

 


2013-11-25 15:31


Vissza