Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 204/2013. (XII. 12.) határozata

     204/2013. (XII.12.) határozat:

/A Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról, a törvényesség helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról/

 

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 2013. évi munkájáról, a törvényesség helyzetéről szóló beszámolót elfogadja és egyidejűleg köszönetét fejezi ki a Hivatal dolgozóinak az egész éves munkájukért.

 

 

Határidő: értelemszerűen

Felelős: Jegyző

 

 


2014-01-02 15:30


Vissza