Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 176/2014. (X. 22.) határozata

     /Bizottsági tagok személyének szavazólapra vételéről/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete döntött arról, hogy a titkos szavazáshoz szükséges szavazólapon bizottsági tagokként:

 

a) a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnál Szerző Csabát, Gergely Bélánét, Ballagó Zsoltot, Szabó Erikát,                                                           

b) az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottságnál Szerző Csabát, Dr. Olajos Gyulát, Legény Bélánét, Drapos Bélánét,                                                        

c) az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottságnál Csomor Jánost, Kazai Józsefet, Fehér Lászlónét, Tóth Lászlónét

 

tünteti fel.

 

                                   


2014-10-27 14:26


Vissza