Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 177/2014. (X. 22.) határozata

     /Bizottsági elnökök megválasztásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 43.§ (3) bekezdése, az 57.§ (1) bekezdése és az 58.§ (1) bekezdése alapján:

 

1.)     a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnökének Petró Géza képviselőt,

 

2.)     az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság elnökének Csomor János képviselőt,

 

3.)     az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság elnökének Kovácsné Tősér Zsuzsanna képviselőt

 

választja meg.

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a bizottsági elnökök nevét a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet vonatkozó függelékében tüntesse fel.

 

 

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester, jegyző


2014-10-27 14:27


Vissza