Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 178/2014. (X. 22.) határozata

     



/Bizottsági tagok megválasztásáról/

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban Mötv.) 43.§ (3) bekezdése, az 57.§ (1) bekezdése és az 58.§ (1) bekezdése alapján:

 

1.)     a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagjainak:

 

a)   Szerző Csaba képviselőt,

b)   Gergely Béláné képviselőt,

c)   Ballagó Zsolt nem képviselő tagot,

d)   Szabó Erika nem képviselő tagot,

 

2.)     az Oktatási, Sport és Ügyrendi Bizottság tagjainak:

 

a)   Szerző Csaba képviselőt,

b)   Dr. Olajos Gyula képviselőt,

c)   Legény Béláné nem képviselő tagot,

d)   Drapos Béláné nem képviselő tagot,

 

3.)     az Egészségügyi, Szociális és Családvédelmi Bizottság tagjainak:

 

a)   Csomor János képviselőt,

b)   Kazai József képviselőt,

c)   Fehér Lászlóné nem képviselő tagot,

d)   Tóth Lászlóné nem képviselő tagot

 

választja meg.

 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy a bizottsági tagok nevét a szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet vonatkozó függelékében tüntesse fel.

 

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester


2014-10-27 14:28


Vissza