Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 179/2014. (X. 22.) határozata

     /Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének elfogadásáról szóló 205/2013. (XII.12.) határozat módosításáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes törvényeknek a költségvetési tervezéssel, valamint a pénzpiaci és a közüzemi szolgáltatások hatékonyabb nyújtásával összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXIX. törvény 64.§ (1) bekezdésében foglaltak alapján a Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. évi munkatervének elfogadásáról szóló 205/2013. (XII.12.) határozatát (továbbiakban Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

 

1.)    a Határozat mellékletét képező munkatervből a 2014. október 30. napjára tervezett 7. képviselő-testületi ülést és napirendi pontjait hatályon kívül helyezi,

2.)    a Határozat mellékletét képező munkatervből a 2014. december 11. napjára tervezett képviselő-testületi ülés időpontját 2014. december 09. napjára módosítja.

 

A Határozat módosítással nem érintett részei változatlan formában hatályban maradnak.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző


2014-10-27 14:30


Vissza