Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 181/2014. (X. 22.) határozata

     /A Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola intézményi tanácsába történő delegálásról/
 
 
Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 73.§-a alapján a Deák Ferenc Gimnázium, Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola (5123 Jászárokszállás, Deák F. u. 59.) intézményi tanácsába Szerző Csaba képviselőt delegálja.
 
 
Határidő: folyamatos
Felelős: Gergely Zoltán polgármester

2014-10-27 14:31


Vissza