Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 183/2014. (XI. 18.) határozata

     /„Szállítási szerződés keretében fogorvosi székek beszerzése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás lezárásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Szállítási szerződés keretében fogorvosi székek beszerzése” projekt kapcsán a nyílt eljárás nemzeti eljárásrendben irányadó szabályainak a Kbt. 122/A.§-ában foglalt különbségekkel történő alkalmazásával   folytatott le közbeszerzési eljárást, amelyet a Bíráló Bizottság javaslatát figyelembe véve eredményesnek nyilvánít, egyben nyertesként a 2M Fogászati Kkt-t (székhelye: 2700 Cegléd, Szent Imre herceg u. 17.)  hirdeti ki.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg megbízza a közbeszerzést lebonyolítót az eljárást lezáró összegzés összeállításával és a résztvevő ajánlattevő kiértesítésével, az eljárás eredményének hirdetményben történő megjelentetésével.

 

A Képviselő-testület jóváhagyja a nyertes ajánlattevővel kötendő, a határozat mellékletét képező szállítási szerződés tartalmát és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

 


2014-12-16 15:34


Vissza