Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 195/2014. (XII. 09.) határozata

     /Jászárokszállás Város Önkormányzata 2015. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi belső ellenőrzési tervet elfogadja és a terv alapján az alábbi témakörökben rendel el belső ellenőrzést:

 

 

Ellenőrizendő

folyamatok

Az ellenőrzésre vonatkozó stratégia

(ellenőrzés célja, tárgya, ellenőrzött időszak)

 

Azonosított kockázati tényezők

 

Az ellenőrzés típusa, módszere

 

Az ellenőrzés ütemezése, ellenőrizendő terület

 

Erőforrás szükséglet

 

 

 

 

 

A Jászárokszállási Városi Óvoda működésének ellenőrzése

Célja: annak megállapítása, hogy a feladatfinanszírozást megalapozó mutatószámok felmérése hogyan történik; a térítési díjak beszedése szabályos-e.

 

Tárgya: könyvelési bizonylatok, kimutatások, dokumentumok.

 

Időszak: 2014. január 01 – 2014. december 31.

- a feladatfinanszírozás mutatószámainak felmérése nem pontos

- a térítési díjak beszedése nem szabályos

- az Önkormányzat számvitelében nem jelennek meg a bevételek

- a belső kontrollok kiépítése és működése

Típusa: rendszerellenőrzés

 

Módszere: tételes

Jászárokszállási Városi Óvoda

 

2015. I. negyedév

8 nap

 

 

 

 

 

 

A Bölcsőde működésének ellenőrzése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Célja: annak megállapítása, hogy a bölcsődei felvétel, a normatíva igényléshez a felmérés, a térítési díj beszedése hogyan történik.

 

Tárgya: nyilvántartások, kimutatások, dokumentumok.

 

Időszak: 2014. január 01 – 2014. december 31.

 

- a bölcsődei felvétel nem megfelelően dokumentált

- a normatíva igényléséhez nem pontos a mutatószám meghatározása

- a térítési díjak beszedése nem szabályos

- a belső kontrollok kiépítése és működése

Típusa: rendszerellenőrzés

 

Módszere: tételes

Gondozási Központ, Bölcsőde Jászárokszállás

 

2015. II. negyedév

8 nap

 

 

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata gazdálkodásának ellenőrzése

Célja: annak megállapítása, hogy a törvényi előírások betartása megvalósul-e.

 

Tárgya: számviteli bizonylatok, dokumentumok.

 

Időszak: 2013. január 01 – 2014. december 31.

 

- a belső kontrollok kiépítése és működése

 

Típusa: szabályossági ellenőrzés

 

Módszere: tételes

Jászárokszállás Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata

 

2015. III. negyedév

4 nap

 

 

Az ellenőrzést végzi: At-Ro '21. Bt. 5000 Szolnok, Jubileum tér 6. III/4. (Illyésné Nagy Terézia belső ellenőr).

 

 

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: jegyző, belső ellenőr.


2015-01-07 14:44


Vissza