Jászárokszállás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 196/2014. (XII. 09.) határozata

     /Jászárokszállás város településrendezési tervének részét képező Helyi Építési Szabályzat módosítási szándékairól/

 

 

Jászárokszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a Jászárokszállás város településrendezési tervének részét képező Helyi Építési Szabályzat az alábbiak szerint módosuljon:

 

1)      Jászárokszállás Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 3/2005. (IV.01.) önkormányzati rendelet (továbbiakban R.) 9.§ (5) bekezdésében és a 10.§ (2) bekezdésében szereplő „helyi értékvédelmi rendelet” megnevezés „a táji-természeti és művi értékek, valamint a településkép helyi védelméről szóló rendelet”-re módosuljon.

 

2)      Kerüljön hatályon kívül a R.:

a)      9.§ (6) bekezdése: „Helyileg védett természeti-táji érték a település területén nincs.”

b)      10.§ (1) bekezdése: „Az építésügy hatóság a helyi védelem alatt álló épületen történő építési engedélyezési eljárások során elrendelheti:

a) az épület építéstörténeti kutatását,

b) az épületben esetleg meglévő üzletek kirakatszelvényeinek, kapuboltozatának megszüntetését vagy visszaállítását,

c) az épületen található művészeti értékű részletek szakértővel való felújítását,

d) az épületnek a főépítész által elfogadott kivitelű homlokzati burkolását, színminták szerinti színezését.”

c)      10.§ (3) bekezdése: „A művi értékvédelemmel érintett területeket, valamint a nyilvántartott régészeti lelőhelyeket a Szabályozási Terv, illetve a 7., illetve 8. számú melléklet tartalmazza.”

d)     10.§ (4) bekezdése: „A helyileg védett építményeket a 6. számú melléklet tartalmazza.”

e)      a 42.§ (3) bekezdéséből a „Helyi művi értékvédelemmel érintett területek, objektumok”, a „Műemléki védettségek Jászárokszállás közigazgatási területén” és aNyilvántartott régészeti lelőhelyek” szövegrészek

f)       a 6., 7. és 8. sz. mellékletei.

 

A Képviselő-testület egyidejűleg megbízza Farkas Renáta főépítészt a R. módosításával összefüggő eljárás lefolytatásával.

 

 

Határidő: értelemszerű

Felelős: főépítész

 


2015-01-07 14:45


Vissza